Familjegård sedan 1930-talet

Förr & nu

Munkebo omnämns redan på medeltiden, som en rastplats för munkarna som vandrade mellan Alvastra kloster och Varnhems kloster. Spännande fynd har gjorts från denna tid och än idag kan vi se läkeväxter från svunna tider.

Bakom mangårdsbyggnaden står en skyddad ek, minst 250 år gammal, kanske ännu äldre. När den planterades var det dryga straff att hugga ner en ek, de skulle användas till kungens byggande av krigsskepp!

Munkebo har haft eget tegelbruk, mejeri och var först i bygden med en ”modern” traktor år 1922 av märket ”Fordson”! 1946 rullade gårdens första skördetröska på åkrarna.

På 30-talet drabbades gården av en brand som förstörde hela den långa ladugården. En ny ritning gjordes (originalet finns kvar) och den återuppbyggdes. Man kan se skillnaden på väggen mellan de nya och de brända tegelstenarna som klarade branden och återanvändes.

Calles farfar köpte Munkebo på 1930-talet. En stor arbetsplats med många anställda och även dagavlönade. På den tiden var det en svårodlad gård med styv lera och blöta marker, något som är en fördel för oss i nutid. Vi har maskiner som klarar att bruka leran och vi klarar oss oftast bra när torkan slår till eftersom lera håller fukten bra. Då liksom nu är vi ett familjeägt lantbruk med flera anställda och många extra händer behövs vid arbetstoppar med odling och djur!

Kycklingproduktion

Vi köper nykläckta kycklingar från ett kläckeri som kommer på lastbil. När de kommer är det uppvärmt och rengjort i stallet och nystrött med sågspån. De går fritt i stora hallar och har fri tillgång på foder och vatten. I början äter de ett specialgjort pelleterat foder men ju större de blir desto mer av gårdens egen spannmål används. Vi sköter kycklingarna varje dag året runt med hjälp av vår duktiga personal. Vi levererar kycklingen till Kronfågel.

Spannmål

Gödseln från djurproduktionen används som gödning på våra åkrar. Vi odlar spannmål såsom havre och vete samt oljeväxter. Spannmålen används både till våra kycklingar och en del säljs till tex havregryn. De största maskinerna på gården äger vi tillsammans med en granngård.

Bärodling

På en liten bit av åkermarken odlas jordgubbar och pumpa! Jordgubbarna säljs på gården under juni och juli. Vissa dagar när tillgången är tillräcklig öppnar vi upp för självplock vilket är mycket populärt. Vi odlar mestadels tidiga sorter eftersom det annars skulle krocka med spannmålsskörden. Pumporna har sålts till Hjo kommuns skördefest och även i den populära ”Pumpaladan” på gården! Under sommaren lever gården upp med extrapersonal och glada kunder!

Pumpaodling

Sedan några år tillbaka har vi odlat pumpor i olika former och storlekar till stadens skördefest!
Blir skörden god säljer vi även pumporna på gården! Allt från små dekoration och matpumpor till de traditionella större orange Halloween-pumporna!

Skogsbruk

Från vår skog får vi biobränsle som värmer gårdens stallar, gårdsverkstad och bostäder. Vi säljer också skog som timmer som blir fint och hållbart byggmaterial. Efter avverkning planterar vi nytt, mestadels gran, tall men de senaste åren har det även blivit en plantering med björk, ek och bok! Skogen är också en viktig källa till rekreation, motion och jakt. Viltvård ligger oss varmt om hjärtat!