Vi producerar säker mat som alla kan njuta av med gott samvete!

Havregryn & biobränsle

På gården odlas spannmål såsom havre och vete samt oljeväxter. Spannmålen används både till våra kycklingar och en del säljs till tex havregryn. De största maskinerna på gården äger vi tillsammans med en granngård. Gödseln från djurproduktionen används som gödning på våra åkrar.

Från skogen genereras biobränsle som värmer gårdens stallar, gårdsverkstad och bostäder. Skog säljs som timmer som blir fint och hållbart byggmaterial. Efter avverkning planteras nytt, mestadels gran, tall men de senaste åren har det även blivit en plantering med björk, ek och bok! Skogen är också en viktig källa till rekreation, motion och jakt. Viltvård ligger oss varmt om hjärtat!