Vi gör vårt för en mer hållbar framtid

Biobränsle & solenergi

Vi odlar foderspannmål till våra kycklingar, raps och havre. Kycklinggödseln återförs till åkermarken.
Byggnader och stallar värms upp med biobränsle från vår egen skog.


På flera av våra tak har vi investerat i solenergi. Det känns bra att använda el producerad
på gården på ett miljövänligt sätt! Vi är idag självförsörjande på el till ca 50%. En ny spännande investering i gengas kommer i framtiden göra oss helt självförsörjande på grön el!

Betesmarkerna hålls öppna av granngårdens kvigor, vilket ökar den biologiska mångfalden.

Genom samarbete med lokala bioldlare och sådd av blomsterfrö ser vi till att göra det vi kan för att pollinatörer och fåglar ska trivas. Vi har även bihotell och utställde halmbalar som gör att vilda insekter kan övervintra hos oss.

Vi har inte gjort ett aktivt val mellan ekologisk eller konventionell odling utan kombinerar det som känns bäst i hjärtat för oss. Vi har barn som arbetar och leker med oss, överallt på gården och hoppas kunna lämna över gården till dem – för fortsatt utveckling

Vi väljer tekniker och metoder som vi tror på, oavsett om de är ekologiska eller
konventionella, vi kan kalla det logisk odling.